Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus sisaldab igapäevaste raamatupidamiskannete tegemist, maksudeklaratsioonide esitamist, aastaaruannete koostamist, põhivara arvestust, Statistikaametile aruannete koostamist ning muid seotud teenuseid. Lisaks sellele, et teostame raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja muudele regulatsioonidele ja juhenditele toetudes, hoolitseme ka selle eest, et meie töö tulemus oleks võimalikult kasulik ettevõtte juhatusele ettevõtte tegevuse planeerimisel ning finantsjuhtimisel. Meie teenus võimaldab juhatusel keskenduda ettevõtte põhitegevusele. Sisseostetud raamatupidamisteenus on ka hea võimalus kuludelt kokku hoida.

Meie teenus sisaldab ka seadustele vastava raamatupidamise sise-eeskirja koostamist koostöös kliendiga.

This post is also available in: Finnish, English